Informatie inschrijven najaar 2020

Hieronder vind je informatie over de inschrijving voor de cursussen en sporten van het najaarsseizoen van 2020 dat op zaterdag 12 september begint.

Verdere informatie:
 • Informatie over de inhoud van de cursussen en sporten.
 • Een overzicht met per cursus of sport de prijs en de voorwaarden voor deelname (lidmaatschap KC Delft, leeftijd hond, vooropleiding).
 • Uitleg van de bestelprocedure.


Cursussen

De volgende cursussen kun je bij KC Delft volgen:
 • Basiscursussen (Basiscursus-0, Basiscursus-1, Basiscursus-2)
 • ABC-training
 • Clicker-introductiecursus
 • Ringtraining
 • GG Recreanten
Niet elke cursus wordt elk cursusseizoen gegeven.

Op zondag 23 augustus vind je in de webshop een overzicht van alle cursussen die tijdens het komende cursusseizoen worden gegeven.

Vanaf maandag 24 augustus om ongeveer 19.00 uur staan de cursussen in de webshop en kun je inschrijven. Je kiest daarbij uit de beschikbare mogelijkheden voor een bepaalde dag en tijd.
Schrijf je uiterlijk donderdag 3 september in, zodat we tijd hebben om de deelnemerslijsten voor de instructeurs te maken.


Puppycursussen

Puppycursussen bieden we door het jaar heen regelmatig aan en zijn niet gebonden aan een cursusseizoen. Als je een puppycursus wilt volgen, dan moet je je vooraf aanmelden als gegadigde. Als we een plek voor je hebben in een puppycursus krijg je een e-mail met instructies voor de inschrijving en een inschrijfcode. Zonder die inschrijfcode kun je niet inschrijven.


Beginnerscursussen sporten

Bij KC Delft kun je de volgende sporten beoefenen: Agility, Dogdance, FCI Obedience, Flyball en Hoopers. Als je een sport nog niet eerder samen met je hond hebt gedaan, moet je eerst een beginnerscursus volgen. Voor de beginnerscursussen van de sporten kun je je niet direct in de webshop inschrijven. Je moet je eerst als gegadigde aanmelden.
Per cursusseizoen wordt voor elke sport bepaald of er wel of geen beginnerscursus wordt gegeven.

Op woensdag 12 augustus vind je in de webshop informatie over de beginnerscursussen die we komend seizoen geven. Daarna heb je tot en met dinsdag 18 augustus de tijd om je door het invullen van een formulier in de webshop aan te melden als gegadigde.

Na 18 augustus wordt per sport aan de hand van de voorrangsregels bepaald wie in aanmerking komen voor een plaats in een beginnerscursus.
Volgens de voorrangsregels krijgen achtereenvolgens de volgende groepen voorrang:
 1. Instructeurs van KC Delft.
 2. Degenen die na 1 september 2019 de cursus VBS met een positief advies voor de gewenste sport hebben afgerond.
 3. Leden van KC Delft (mits aangemeld en betaald voor 1 augustus 2020) en personen die vanaf 1 januari 2020 een cursus bij KC Delft hebben gevolgd maar nog geen lid zijn.
 4. Overige gegadigden.
Combinaties van handler en hond die de vorige keer voor dezelfde sport zijn uitgeloot, krijgen voorrang in hun groep. Voor het overige wordt de volgorde per groep bepaald door loting.

Op zaterdag 22 augustus krijg je een e-mail waarin staat of je wel of niet bent geplaatst. Als de uitslag positief is, krijg je een inschrijfcode waarmee je je in de webshop voor de sport kunt inschrijven. De inschrijving moet uiterlijk zondag 30 augustus gedaan worden. Daarna kan een plaats waarvoor geen inschrijving is gedaan, worden toegewezen aan een gegadigde die is uitgeloot.

In alle gevallen geldt dat inschrijven alleen mogelijk is als de combinatie van handler en hond de vereiste vooropleiding heeft en als de hond bij aanvang van de cursus aan de leeftijdseis voldoet (zie het overzicht).

Om verkeerde verwachtingen te voorkomen wijzen we erop dat het met goed gevolg afronden van de cursus VBS alleen voorrang geeft boven degenen die de VBS niet hebben gedaan. Voorrang betekent niet dat je plaats in een beginnerscursus is gegarandeerd. Of je wordt geplaatst, hangt af van het aantal aanmeldingen en het aantal beschikbare plaatsen.


Sporten

Voor de sporten Agility, Dogdance, FCI Obedience, Flyball en Hoopers kun je je alleen inschrijven als je deze sport nu al samen met je hond beoefent.

Aan het eind van het afgelopen cursusseizoen hebben de commissies en/of de instructeurs per sport geïnventariseerd wat de wensen van huidige deelnemers zijn met betrekking tot het meedoen aan de sport tijdens het komende seizoen. Op basis van deze inventarisatie is vervolgens een indeling gemaakt voor het nieuwe seizoen.
Als je bent ingedeeld, krijg je op vrijdag 14 augustus een e-mail met daarin informatie over de inschrijving. Wanneer je de e-mail niet ontvangt, controleer dan voor je daarover mailt of het bericht misschien in de spammap van je e-mailprogramma is terecht gekomen.

Je kunt je voor de sporten alleen inschrijven als je over een geldige inschrijfcode beschikt. De inschrijfcode geldt per combinatie van handler en hond en is bij de meeste sporten gekoppeld aan de indeling. Jouw inschrijfcode vind je in de e-mail die je op 14 augustus ontvangt. Als je meerdere sporten doet met je hond of als je met meerdere honden sport, dan ontvang je de e-mail meerdere keren met verschillende inschrijfcodes.

Als je vragen of opmerkingen over jouw indeling hebt, kun je die (bij voorkeur zo snel mogelijk na ontvangst van de e-mail) voorleggen aan jouw instructeur of de betreffende commissie. Het e-mailadres van de commissie vind je in de e-mail.

Je kunt je inschrijven direct na ontvangst van de e-mail met de inschrijfcode en doet dat bij voorkeur uiterlijk donderdag 3 september. Als je na 3 september inschrijft voor een sport dan betaal je € 5,00 meer.
Als je de e-mail hebt gekregen en bij nader inzien toch niet aan de sport wilt deelnemen, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan webshop@kc-delft.nl.
Kort voor het begin van het cursusseizoen word je geïnformeerd over de definitieve indeling.


Betaling inschrijfgeld

De betaling van het inschrijfgeld doe je met iDEAL in de vertrouwde betaalomgeving van je eigen bank. Tijdens het bestelproces moet je daarom aangeven welke bank je gebruikt.

Wanneer er onverhoopt iets misgaat met de betaling, dan moet je niet opnieuw inschrijven. Als je dat wel doet, houd je een plek bezet waar iemand anders misschien graag voor wil inschrijven. Bij de verwerking van de inschrijvingen komen we de ontbrekende betaling vanzelf tegen en we sturen je dan een e-mail met een betaallink waarmee je het inschrijfgeld alsnog met iDEAL kunt betalen. Wij verwachten dat je de betaling direct na ontvangst van de e-mail in orde maakt. Pas nadat wij het inschrijfgeld hebben ontvangen, is de inschrijving definitief.


Lidmaatschap

Voor de meeste cursussen en voor alle sporten moet de handler (cursist) lid zijn van KC Delft (zie het overzicht). Schrijf je in voor zo'n cursus of sport en ben je nog geen lid, dan kun je je eenvoudig via de webshop aanmelden. Als je dat zelf tijdig doet (bij voorkeur gelijk met de inschrijving voor een cursus of sport) dan voorkom je dat we je er later op moeten aanspreken.